Xe đầu kéo Howo

Xe đầu kéo Howo

 • Xe đầu kéo HOWO 380HP cầu dầu
  Mời liên hệ

  Kho hàng : Mời liên hệ

  Xe đầu kéo HOWO 380HP Cầu dầu là dòng xe tải nhập khẩu từ Trung Quốc. Xe đầu kéo HOWO 380HP đã tiến hành áp dụng các hệ thống quản lý ...
  Xe đầu kéo HOWO 380HP cầu dầu
  Giá bán: Mời liên hệ

  Kho hàng : Mời liên hệ

  Mô tả tóm tắt:

  Xe đầu kéo HOWO 380HP Cầu dầu là dòng xe tải nhập khẩu từ Trung Quốc. Xe đầu kéo HOWO 380HP đã tiến hành áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng như ISO 9001:2000; ISO 14000 …

  Loại xe: Ô tô đầu kéo

  Nhẵn hiệu: CNHTC

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Chất lượng mới 100%, sản xuất năm 2020

  Màu: Xanh

 • Xe đầu kéo Howo A7 420hp cầu dầu 2 giường nằm
  Mời liên hệ

  Kho hàng : Còn hàng

  Xe đầu kéo Howo 420HP A7 cầu dầu 2 giường nằm là dòng xe tải nhập khẩu từ Trung Quốc. Xe đầu kéo Howo 420HP đã tiến hành áp dụng các hệ ...
  Xe đầu kéo Howo A7 420hp cầu dầu 2 giường nằm
  Giá bán: Mời liên hệ

  Kho hàng : Còn hàng

  Mô tả tóm tắt:

  Xe đầu kéo Howo 420HP A7 cầu dầu 2 giường nằm là dòng xe tải nhập khẩu từ Trung Quốc. Xe đầu kéo Howo 420HP đã tiến hành áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng như ISO 9001:2000; ISO 14000, và hệ thống xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn Euro 5.

 • Xe đầu kéo Howo 420HP cầu láp man 2 giường nằm
  Mời liên hệ

  Kho hàng : Mời liên hệ

  Xe đầu kéo Howo 420HP cầu  láp man 2 giường nằm là dòng xe tải nhập khẩu từ Trung Quốc. Xe đầu kéo Howo 420HP đã tiến hành áp dụng các ...
  Xe đầu kéo Howo 420HP cầu láp man 2 giường nằm
  Giá bán: Mời liên hệ

  Kho hàng : Mời liên hệ

  Mô tả tóm tắt:

  Xe đầu kéo Howo 420HP cầu  láp man 2 giường nằm là dòng xe tải nhập khẩu từ Trung Quốc. Xe đầu kéo Howo 420HP đã tiến hành áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng như ISO 9001:2000; ISO 14000, và hệ thống xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn Euro 5.

 • Xe đầu kéo Howo A7 máy 420HP 6x4
  Mời liên hệ

  Kho hàng : Mời liên hệ

  Xe tải Howo là dòng xe tải nhập khẩu từ Trung Quốc. Xe tải Howo đã tiến hành áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng như ISO 9001:2000; ISO ...
  Xe đầu kéo Howo A7 máy 420HP 6x4
  Giá bán: Mời liên hệ

  Kho hàng : Mời liên hệ

  Mô tả tóm tắt:

  Xe tải Howo là dòng xe tải nhập khẩu từ Trung Quốc. Xe tải Howo đã tiến hành áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng như ISO 9001:2000; ISO 14000 …

 • Xe đầu kéo Howo A7 375HP cầu man 10 số trợ lực
  Mời liên hệ

  Kho hàng : Mời liên hệ

  Xe đầu kéo Howo A7 375HP cầu man 10 số trợ lực  là dòng xe tải nhập khẩu từ Trung Quốc. Xe đầu kéo Howo A7 375HP cầu man 10 số ...
  Xe đầu kéo Howo A7 375HP cầu man 10 số trợ lực
  Giá bán: Mời liên hệ

  Kho hàng : Mời liên hệ

  Mô tả tóm tắt:

  Xe đầu kéo Howo A7 375HP cầu man 10 số trợ lực  là dòng xe tải nhập khẩu từ Trung Quốc. Xe đầu kéo Howo A7 375HP cầu man 10 số trợ lực đã tiến hành áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng như ISO 9001:2000; ISO 14000 …

 • Xe đầu kéo HOWO T7 430HP
  Mời liên hệ

  Kho hàng : Mời liên hệ

  Xe đầu kéo HOWO T7 430HP  là dòng xe tải nhập khẩu từ Trung Quốc. Xe đầu kéo HOWO T7 430HP đã tiến hành áp dụng các hệ thống quản lý ...
  Xe đầu kéo HOWO T7 430HP
  Giá bán: Mời liên hệ

  Kho hàng : Mời liên hệ

  Mô tả tóm tắt:

  Xe đầu kéo HOWO T7 430HP  là dòng xe tải nhập khẩu từ Trung Quốc. Xe đầu kéo HOWO T7 430HP đã tiến hành áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng như ISO 9001:2000; ISO 14000 …

 • Xe đầu kéo HOWO 375HP
  Mời liên hệ

  Kho hàng : Mời liên hệ

  Xe đầu kéo HOWO 375HP là dòng xe tải nhập khẩu từ Trung Quốc. Xe đầu kéo HOWO 375HP đã tiến hành áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng ...
  Xe đầu kéo HOWO 375HP
  Giá bán: Mời liên hệ

  Kho hàng : Mời liên hệ

  Mô tả tóm tắt:

  Xe đầu kéo HOWO 375HP là dòng xe tải nhập khẩu từ Trung Quốc. Xe đầu kéo HOWO 375HP đã tiến hành áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng như ISO 9001:2000; ISO 14000 …

 • Xe đầu kéo HOWO 336HP
  Mời liên hệ

  Kho hàng : Mời liên hệ

  Xe đầu kéo HOWO 336HP là dòng xe tải nhập khẩu từ Trung Quốc.Xe đầu kéo HOWO 336HP đã tiến hành áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng ...
  Xe đầu kéo HOWO 336HP
  Giá bán: Mời liên hệ

  Kho hàng : Mời liên hệ

  Mô tả tóm tắt:

  Xe đầu kéo HOWO 336HP là dòng xe tải nhập khẩu từ Trung Quốc.Xe đầu kéo HOWO 336HP đã tiến hành áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng như ISO 9001:2000; ISO 14000 …

 • Xe đầu kéo HOWO cabin T5 động cơ 340HP
  Mời liên hệ

  Kho hàng : Mời liên hệ

  Xe đầu kéo HOWO cabin T5 động cơ 340HP là dòng xe tải nhập khẩu từ Trung Quốc. Xe đầu kéo HOWO cabin T5 động cơ 340HP đã tiến hành áp ...
  Xe đầu kéo HOWO cabin T5 động cơ 340HP
  Giá bán: Mời liên hệ

  Kho hàng : Mời liên hệ

  Mô tả tóm tắt:

  Xe đầu kéo HOWO cabin T5 động cơ 340HP là dòng xe tải nhập khẩu từ Trung Quốc. Xe đầu kéo HOWO cabin T5 động cơ 340HP đã tiến hành áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng như ISO 9001:2000; ISO 14000 …