Những loại xe ô tô tải được miễn thuế trước bạ 2%

Theo Nghị định 140 có hiệu lực từ 1/1/2017 thì những loại xe ô tô sau đây sẽ được miễn hoàn toàn lệ phí trước bạ 2%.

Những loại xe ô tô tải được miễn thuế trước bạ 2%

1. Xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe chiếu chụp X-quang, xe cứu hộ (bao gồm cả xe kéo xe, xe chở xe); xe chở rác, xe phun nước, xe tưới nước, xe xi téc phun nước, xe quét đường, xe hút hầm cầu, xe hút bụi; xe chuyên dùng cho thương binh, bệnh binh, người tàn tật đăng ký quyền sở hữu tên thương binh, bệnh binh, người tàn tật.
2. Tàu bay sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách.
Tàu, thuyền đánh bắt thủy, hải sản.
3. Phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng năng lượng sạch.